Στo Φροντιστήριο ΚΟΡΥΦΗ, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κάθε μαθητής έχει τον Σύμβουλο Καθηγητή του. Πρόκειται για καθηγητή του τμήματος όπου φοιτά ο μαθητής, ο οποίος έχει την ευθύνη, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Σπουδών:

  • Να υποδεχθεί, να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει ψυχικά τους μαθητές, ώστε η προσαρμογή τους στο φροντιστηριακό περιβάλλον να είναι ομαλή και λειτουργική.
  • Να συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών, έτσι ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και να μειωθούν οι συγκρούσεις.
  • Να εντοπίζει προβλήματα ή παράπονα του μαθητή, προτείνοντας και προωθώντας λύσεις.
  • Να ενισχύεται η ευαίσθητη και δοκιμαζόμενη, λόγω των εξετάσεων, ψυχολογία των παιδιών μας.
  • Να παρακολουθεί την πορεία του μαθητή σε συνεργασία με το σύνολο των καθηγητών.
  • Να φροντίσει για την παραπομπή των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα (π.χ. μη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) σε αρμόδιους φορείς, και να διευκολύνει τη σύνδεση των οικογενειών τους με υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας.
  • Να ενημερώνει σε τακτικές και έκτακτες συναντήσεις τους γονείς-κηδεμόνες για κάθε θετική ή αρνητική μεταβολή στην πρόοδο του μαθητή.
  • Να είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα στον κάθε μαθητή, πρόθυμος να επιλύσει με εχεμύθεια και σεβασμό οποιοδήποτε μαθησιακό ή προσωπικό του προβληματισμό.