Με άριστη γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και ενημέρωση των εξελίξεων σε Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση στη συμπλήρωση και κατάθεση του μηχανογραφικού.

Η συμπλήρωση των μηχανογραφικών γίνεται πάντα σε συνεργασία με το Φροντιστήριο σε 2 ως 4 συναντήσεις με την διεύθυνση σπουδών.

Ο στόχος του Φροντιστηρίου ΚΟΡΥΦΗ είναι η σωστή επιλογή σχολής για κάθε μαθητή σύμφωνα με τις προσωπικές του δεξιότητες και προτιμήσεις αλλά και σύμφωνα με τις επαγγελματικές προοπτικές του κάθε κλάδου.