Οι καταξιωμένοι καθηγητές του Φροντιστηρίου ΚΟΡΥΦΗ, χάρη στην επιστημονική τους αρτιότητα και την πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο των μαθητών και τους προετοιμάζουν σωστά για την επίτευξη των στόχων τους. Κι αυτό, γιατί πέρα από τη βοήθεια στο γνωστικό αντικείμενο είναι κοντά τους και στον ψυχολογικό τομέα σ’ αυτή τη δύσκολη και αποφασιστική περίοδο.