ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Το κλειδί της επιτυχίας»

Η θερινή προετοιμασία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία των μαθητών την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην ύλη των μαθημάτων τους, να καλύψουν τα κενά τους και να αποκτήσουν γερές βάσεις, ώστε να «εργαστούν» κατά τη χειμερινή περίοδο για το άριστα στις εξετάσεις.

Αναμφίβολα, για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, που επιδιώκουν την εισαγωγή τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ιδίως στις σχολές υψηλής ζήτησης,  η θερινή προετοιμασία είναι αναγκαία, διότι δίνει στους μαθητές ένα σημαντικό προβάδισμα- χρονικό αλλά και σε επίπεδο γνώσεων- έναντι των άλλων υποψηφίων.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το θερινό πρόγραμμα σπουδών, σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες στις  Πανελλήνιες εξετάσεις, συγκριτικά με όσους ξεκινούν την προετοιμασία τους τη χειμερινή περίοδο, φέρνοντάς τους ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία και στην υλοποίηση των στόχων τους!

Το Φροντιστήριο ΚΟΡΥΦΗ  δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη θερινή  προετοιμασία και γι’ αυτό έχει δημιουργήσει ειδικά θερινά τμήματα για τη Γ΄Λυκείου  στα οποία επιδιώκεται: 

  1. H κάλυψη μεγάλου μέρους της εξεταστέας ύλης, ώστε να ολοκληρωθεί η ύλη πιο σύντομα και να αυξηθεί ο χρόνος για τις επαναλήψεις.
  2. Η βαθύτερη προσέγγιση και μελέτη βασικών γνώσεων της διδακτέας ύλης και των προηγούμενων ετών, που είναι απαραίτητες. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η κάλυψη των κενών και αδυναμιών που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάθε μάθημα.
  3. Η οργάνωση της μελέτης, ώστε να γίνει πιο αποδοτική και η σωστή αξιοποίηση του χρόνου.
  4. Κατανόηση και εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
  5. Η μελέτη και επίλυση θεμάτων υψηλού βαθμού δυσκολίας σε κάθε μάθημα.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο της εκπαίδευσης και η αποδεδειγμένα αξιόπιστη μεθοδολογία μας, καθιστούν το Φροντιστήριο ΚΟΡΥΦΗ την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για τη θερινή προετοιμασία.

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εν όψει των νέων αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα και ιδίως των συχνών μεταβολών στο εξεταστικό σύστημα και το πρόγραμμα σπουδών καθίσταται απαραίτητη η έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών από την Β΄Λυκείου.

Η θερινή προετοιμασία είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τους μαθητές που πρόκειται την επόμενη σχολική χρονιά να φοιτήσουν στη Β΄Λυκείου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης προετοιμασίας τους για τις Πανελλήνιες εξετάσεις και την υλοποίηση των στόχων τους.

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου που παρακολουθούν το θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν ουσιαστικά τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει, να διαπιστώσουν τις ελλείψεις τους και  να καλύψουν τα κενά που ενδεχομένως έχουν σε κάποιο μάθημα, να θέσουν τις σωστές βάσεις και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της Γ΄Λυκείου.