Οι κατευθύνσεις που πρέπει ο μαθητής να επιλέξει, η σχολή που θα ακολουθήσει και ποια τμήματα θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο, αλλά κυρίως η αγωνία και η διαρκής αναζήτηση της ερώτησης «Τι επάγγελμα να ακολουθήσω», είναι από τα πρωτεύοντα θέματα άγχους που πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού μαθητές, γονείς και καθηγητές.

Ο κάθε μαθητής Λυκείου στo Φροντιστήριο ΚΟΡΥΦΗ έχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Συγκεκριμένα γίνονται εξατομικευμένες συναντήσεις με ειδικούς Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού που με βάση το προφίλ του κάθε μαθητή από Τεστ Προσωπικότητας, επιδόσεις του μαθητή σε κλάδους μαθημάτων και από Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, θα συμβουλεύσει το μαθητή και θα του προτείνει τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά αρχικά την επιλογή ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσει και στη συνέχεια τις σχολές που θα δηλώσει στο Μηχανογραφικό του δελτίο. Τέλος οι Μαθητές της Α΄ Λυκείου πληροφορούνται για την επιλογή του Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και τις προοπτικές του.

«Το μέλλον ανήκει σ` αυτούς που το προετοιμάζουν σωστά»