Παρέχουμε επιπλέον ώρες διδασκαλίας είτε ατομικά είτε ομαδικά, για την κάλυψη των αναγκών και των αποριών του κάθε μαθητή, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων αυτών λαμβάνεται μόνο αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον υπεύθυνο διδάσκοντα καθηγητή και εφόσον συμφωνούν ο μαθητής και οι γονείς του.

Αναλυτικότερα διενεργούνται κατ’ ιδίαν ή σε ομάδες ατόμων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας με στόχο την:

  • Επίλυση αποριών
  • Προετοιμασία διαγωνισμάτων για το σχολείο
  • Κάλυψη έκτακτων σχολικών αναγκών
  • Αναπλήρωση χαμένων ωρών από απουσία μαθητών