Στο Φροντιστήριο ΚΟΡΥΦΗ πιστεύουμε ότι η ενεργή συνεργασία και τακτική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων είναι καθοριστική για την επιτυχή πορεία και στήριξη των μαθητών στο επίπονο μαθητικό του έργου.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η τακτική επαφή εκπαιδευτικών και γονέων με στόχο την ενημέρωση για την πρόοδο και τη γραπτή επίδοση του μαθητή, τυχόν μαθητικών ή προσωπικών ζητημάτων, μέσω της:

  • Άμεσης συνάντησης με τους εκπαιδευτικούς στο χώρο του Φροντιστηρίου
  • Διαρκούς τηλεφωνικής επικοινωνίας